Back to top

Juridische informatie

Juridische informatie Ladbrokes Foundation

Ladbrokes Foundation – Ingeschreven in RPR van Brussel onder ondernemingsnr. BCE : 0728 716 458

Maatschappelijke zetel: Waverse steenweg 1160 Brussel
www.ladbrokesfoundation.be

Statuten om hier te downloaden.

 

Privacybeleid

Privacybeleid 

Ladbrokes Foundation hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en hoe we deze verwerken en met wie wij deze delen. Er wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt in verband met uw persoonsgegevens evenals hoe ons te contacteren of een klacht te formuleren. Voor zover u als cliënt aan ons persoonsgegevens zou bezorgen van derde partijen, zoals bijvoorbeeld werknemers, zelfstandige medewerkers of andere contacten, vragen wij u om hen dit privacy beleid mee te delen vooraleer hun persoonsgegevens met ons te delen. 

WIE IS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De volledige gegevens van Ladbrokes Foundation vindt u hier terug.

Voor alle vragen die u zou hebben betreffende dit privacy beleid of om uw rechten betreffende uw persoonsgegevens uit te oefenen, kan u ons contacteren via gewone post op het hiervoor vermelde adres of op het volgende e-mailadres: privacy@ladbrokesfoundation.com.

 Waarom worden deze gegevens verwerkt? Om welke gegevens gaat het?

 • Uw verzamelde gegevens zullen enkel gebruikt worden om informatie met u uit te wisselen en uw vragen te beantwoorden (per post, e-mail, telefoon en andere) in verband met de Ladbrokes Foundation en haar missies en de voorbereiding van uw aanvraagdossier, d.w.z. om uw aanvraag voor steun en financiële bijstand aan te vragen, te ontvangen en te bespreken, om u op de hoogte te houden van de status en het verloop van uw aanvraagdossier enz.

WAT IS DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Ladbrokes Foundation verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de opdrachten van de Ladbrokes Foundation, met als belangrijkste doel het selecteren van atleten die financieel worden ondersteund in het kader van hun sportieve prestaties (legitiem belang).

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

 1. naam, voornaam, beroep, emailadres, (mobiele) telefoon en fax,
 2. nationaliteit, identiteitskaart, nationaal nummer, bankgegevens, geboortedatum,
 3. voorkeurtaal, specifieke interesses, activiteitensector, enz.,

Deze persoonsgegevens worden niet in een aparte database verwerkt. Deze persoonsgegevens maken deel uit van bestanden die in ons systeem worden verwerkt.

 WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Enkel de leden van Ladbrokes Foundation hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.

 • Als u vandaag toestemming geeft om uw gegevens te verstrekken en de verwerking van uw gegevens in uw dossier, kunt u uw toestemming later nog steeds intrekken. In dit geval zullen wij u uitleggen hoe uw gegevens uit uw dossier worden verwijderd. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en de personen die toegang hebben tot uw gegevens.
 • U heeft het recht om te vragen welke informatie van u werd geregistreerd en om – indien nodig, wanneer bepaalde informatie niet correct is – die informatie aan te passen.
 • U heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.
 • Ladbrokes Foundation verzamelt uw gegevens rechtstreeks en is verantwoordelijk voor deze gegevens.
 • Ladbrokes Foundation heeft de plicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en bewaard en om u onverwijld op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens niet wordt gerespecteerd of in geval van verlies van uw gegevens.
 • Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met Ladbrokes Foundation of met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel: 02/274 48 00 of contact@apd-gba.be.

 HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang als nodig voor het verlenen van de missies van Ladbrokes Foundation. Als uw aanvraag niet is geaccepteerd, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet bewaren.

Het gebruik van cookies

De website www.ladbrokesfoundation.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer of mobiele telefoon wordt opgeslagen en dat een unieke identificatiecode bevat die aan uw apparaat is toegewezen. Dit bestand wordt automatisch opgeslagen door de browser van de gebruiker en doorgestuurd naar de server, telkens wanneer de gebruiker dezelfde webpagina opent. Met een cookie kan de site uw acties (bijv. bekeken pagina, tijdstip van bezoek) en voorkeuren (bijv. locatie, gebruikte taal) gedurende een bepaalde periode onthouden en kan de site ook helpen om uw surfervaring te personaliseren. Voor een vereenvoudigd en volledig gebruik van deze site is het bijgevolg wenselijk dat de gebruikers hun browsers configureren op een manier waarop ze de ontvangst van cookies accepteren.

Niet alle cookies bevatten persoonlijke informatie. Wanneer dit het geval is, wordt deze informatie verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Policy [beschikbaar op de site].

Soorten cookies en beheer

Ladbrokes Foundation gebruikt verschillende soorten cookies:

 1. De strikt noodzakelijke cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en het gebruik van de functies ervan. Het is bijgevolg niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken.
 2. Analytische / prestatiecookies: Deze worden gebruikt om informatie te verzamelen over de efficiëntie van de antwoorden van een website op verzoek van gebruikers, met als enig doel de functionaliteit van de website te verbeteren; bijvoorbeeld welke pagina’s de gebruiker bezoekt, welke fouten of vertragingen zich voordoen bij het openen van webpagina’s, het herkennen en tellen van het aantal bezoekers en het zien van hoe bezoekers zich door de site navigeren wanneer zij de site gebruiken. Als onderdeel van dit proces maakt Ladbrokes Foundation gebruik van Google Analytics op haar site, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Informatie over uw gebruik van deze website, verkregen door het gebruik van cookies, wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Als u echter de anonimisering van het IP-adres van deze website heeft geactiveerd, wordt uw IP-adres eerst door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie ingekort. Het volledige IP-adres wordt enkel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort in uitzonderlijke gevallen. Op verzoek van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, is niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Naam van de cookie

Doel van de verwerking en verwerkte gegevens

Duur van de opslag

_ga

(Google Analytics)

Deze cookie creëert een willekeurig gebruikers-ID voor bezoekers van de site. Deze cookie wordt gebruikt om de sessiegegevens van de bezoekers te berekenen voor de analyseverslagen van de site. Deze cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens.

2 jaar

_gid

(Google Analytics)

Deze cookie heeft als doel het traject van de gebruiker op de site te groeperen voor elke sessie.

24 uur

_gat

(Google Analytics)

Deze cookie heeft als doel de doorvoer te reguleren / de vraag te beperken op sites met veel verkeer, door het verzamelen van gegevens.

10 minuten

 

 • De functionele cookies: Deze stellen de site in staat om de keuzes van de gebruiker te onthouden en u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site om zo een betere en meer persoonlijke service aan te bieden; ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om uw taalvoorkeur te herkennen.

Naam van de cookie

Doel

Duur van de opslag

pll_language

Deze cookie registreert de taalvoorkeuren van de bezoeker zodat de website in de juiste taal wordt weergegeven.

1 jaar

 

 1. De cookies van derden: Ladbrokes Foundation gebruikt geen cookies die worden geplaatst door of namens derden.

Cookies uitschakelen (opt-out):

U kunt de cookies blokkeren door de instelling van uw browser te activeren die alle of een deel van de cookies (inclusief de essentiële cookies) kan weigeren. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot onze website of een deel ervan.

De duur van de opslag van informatie die door cookies wordt verzameld, is automatisch permanent. U kunt de cookies die al in de geschiedenis van uw browser zijn opgeslagen echter wel verwijderen via de rubriek “Help” of “Voorkeuren – Privacy & Beveiliging” van uw browser door te klikken op “gegevens wissen” (Internet Explorer en Mozilla Firefox) of “browsegegevens wissen” (Google Chrome).

Contacteer ons

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit beleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@ladbrokesfoundation.com.

© 2019 Ladbrokes Foundation – All Rights Reserved
Juridische informatie | Privacybeleid | Het gebruik van cookies