Back to top

De stichting helpt atleten hun 
projecten te verwezenlijken.

Over

De stichting Ladbrokes helpt atleten hun sportieve projecten te verwezenlijken.

De Ladbrokes stichting is er om u te begeleiden. Topsporters of niet, soms heeft u een steuntje in de rug nodig om u voor te bereiden op een wedstrijd. De Stichting wil atleten helpen om hun inspanningen te optimaliseren. De Ladbrokes Stichting doet jaarlijks een oproep tot het indienen van kandidaturen zodoende haar Talenten te kunnen selecteren en te ondersteunen.

Je hebt tot 31 augustus 2019 om ons je sollicitatie te sturen.

Ladbrokes België werd in 1969 opgericht en viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. Ter gelegenheid van deze mijlpaal trekt Ladbrokes de filantropische kaart en richt de Stichting op, een mooie manier om de waarden van de onderneming in de verf te zetten.
Sport is het voorkeursdomein van Ladbrokes.be en de Stichting zou een belangrijke rol moeten gaan spelen in deze sector. Yannik Bellefroid, al die jaren het kloppende hart van de onderneming en vandaag CEO, heeft in België en het buitenland met heel wat atleten en toplui, maar ook met beslissings- en opiniemakers gesproken. Het oprichten van een Stichting was dan ook een logische volgende stap.
De Stichting spreidt haar vleugels in september 2019. Zo kunnen de kernwaarden van de sport – motivatie, fair play en prestaties –, gekoppeld worden aan solidariteit, een waakzaam oog voor elkaar en een open geest, waarden die we bij Ladbrokes hoog in het vaandel dragen. Want emoties, dat is toch waar het om draait.

Richtsnoeren van de stichting

 • De stichting staat ten dienste van de Talenten.
 • De stichting bevordert de diversiteit van de Talenten. Ze staat open voor alle sportvrouwen en -mannen, van Belgische of vreemde nationaliteit, zowel valide atleten als personen met een handicap, en voor eender welke sportieve projecten.
 • De stichting handelt op professionele, eerlijke, integere en transparante wijze. De financiële middelen dienen uitsluitend om de in haar statuten vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken.
 • De stichting maakt in geen geval misbruik van haar positie/missie om privébelangen te dienen noch om persoonlijke voordelen te verwerven.
 • De stichting is niet de mandataris van de Talenten.
 • De stichting komt in geen geval en op geen enkele wijze tussen in de eigenlijke verwezenlijking van de sportieve projecten van de Talenten.
 • Onder voorbehoud van de financiële bijdragen die ze aan de Talenten aanbiedt in het kader van de verwezenlijking van hun sportief project, aanvaardt de stichting geen betalingen en kent ze geen betalingen toe aan de Talenten.

Selectie van Talenten

 • De stichting richt regelmatig oproepen tot Talenten via sociale media (wat natuurlijk niet belet dat Talenten ook via andere kanalen worden gevonden).
 • Het aanvraagformulier moet worden ingediend via ons online formulier.
 • De stichting selecteert de Talenten die financiële begeleiding zullen krijgen. Ze stelt samen met hen het bedrag van de steun vast alsook de duur van de financiële begeleiding in functie van hun noden en hun project, andere financieringsbronnen waarover ze eventueel beschikken enzovoort.
 • Talenten moeten hoe dan ook ten minste de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Voor minderjarigen is het akkoord van een ouder vereist. Er wordt ook rekening gehouden met de doelstellingen op het vlak van sport en studies.

Bijdrage van de stichting

 • Principieel en voor zover mogelijk draagt de stichting financieel bij tot het sportieve project door ofwel rechtstreeks de factuur te betalen die het Talent indient ofwel aan het Talent de kosten terug te betalen die hij of zij eerder persoonlijk heeft gedragen.
 • Hoe dan ook moet het Talent de boekhoudkundige bewijsstukken overleggen en kunnen aantonen dat de betrokken kosten rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het sportieve project.

© 2019 Ladbrokes Foundation – All Rights Reserved
Juridische informatie | Privacybeleid | Het gebruik van cookies